<< powrót do strony głównej

AKTUALNOŚCI

07 maja 2019
Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi jest jednostką budżetową prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków i ceł, rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, działalności i finansowania przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych i cyberprzestępczości gospodarczej. W powyższym zakresie Instytut opracowuje ekspertyzy i wydaje opinie na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.
07 maja 2019
  Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skupia 24 regionalne stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych, reprezentujące w sumie ponad 3,5 tysiąca członków. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jest organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną, działającą z upoważnienia, na rzecz i w interesie swoich członków. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich. Głównym celem działalności PFSRM jest tworzenie warunków do profesjonalnego rozwoju zawodowego rzeczoznawców. Federacja reprezentuje interesy środowiska w relacjach z instytucjami publicznymi oraz działa na rzecz rozwiązań legislacyjnych i stosowania
07 maja 2019
Zachęcamy P.T. Organizatorów i Uczestników konferencji do odwiedzania serwisu internetowego www.pte.pl, w tym księgarni internetowej. Na portalu tym zamieszczane są m.in. informacje o działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i podejmowanych inicjatywach. Ponadto dostępne są nieodpłatnie Biuletyny PTE: http://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.html, a także książki: Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska, red. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz http://www.pte.pl/pliki/pdf/SGR%20Polska%20i%20integracja%20europejska.compressed.pdf ; Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, red. Iwona Jakubowska-Branicka http://www.pte.pl/pliki/pdf/rynek_firm_pozyczkowych_w_polsce_branicka.pdf ; Ochrona Praw wierzycieli w Polsce, red. Elżbieta Mączyńska, Jacek Gołaczyński http://pte.pl/pliki/pdf/ochrona%20wierzycieli.pdf ; Etyka
01 maja 2019
W załączeniu "Projekt ustawy o biegłych z 2018 roku". Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim klikając ikonę PDF.
23 kwietnia 2019
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) jest dużą organizacją pozarządową, o długiej i bogatej historii oraz dużym dorobku praktycznym, naukowym i kuźnią profesjonalnej kadry zawodowej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) jest dużą organizacją pozarządową, o długiej i bogatej historii, sięgającej okresu zaborów. Skupia 40 krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (SNT) zrzeszających łącznie około 100 tys. Inżynierów i techników. Członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych w większości pracują w polskiej gospodarce, w przedsiębiorstwach różnych sektorów i rejestrowanej działalności gospodarczej prowadząc samodzielne firmy doradcze,
23 kwietnia 2019
Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych istnieje od 1992 roku. Zostało zarejestrowane dn. 27.11.1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. W 2018 roku Stowarzyszenie obchodziło 25-tą rocznicę swojej działalności. Na koniec 2018 r. WSRM liczyło 820 osób - członków zwyczajnych, w tym 752 rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia zawodowe. Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest - pan Henryk Jędrzejewski (b. długoletni dyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwie Infrastruktury). Przewodniczącym Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych jest profesor Politechniki

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kns.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych