ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE

<< powrót do strony głównej

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

www.ptps.com.pl

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

www.kryminalistyka.pl

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

www.ptmsik.pl

Katedra Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

www.kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT

www.rzeczoznawcy.com.pl

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

www.skwp.pl

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych Do Spraw Wypadków Drogowych

www.psbs.org.pl

Naczelna Izba Lekarska

www.nil.org.pl

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

maz-srm.pl/

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

www.sgp.geodezja.org.pl

Polska Izba Rzeczników Patentowych

www.rzecznikpatentowy.org.pl

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

www.pfva.com.pl

 

Więcej informacji o PFSRM

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

www.sbwpwp.org

Federacja Polskich Towarzystw Medycznych

www.fptm.com.pl

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

www.not.org.pl/not

 

Więcej informacji

 

 

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

www.wpiaus.pl

Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej

www.ipps.pl/kierownictwo.html

Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie

www.ipin.edu.pl

Katedra Kryminalistyki,Wydział Prawa i Administracji,Uniwersytet Śląski

www.kryminalistyka.us.edu.pl

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

www.ies.krakow.pl

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

www.ptrm.pl

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej

www.ptmu.org.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

www.izba-lekarska.pl

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

www.psrwn.szczecin.pl

Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych

www.ptbp.pl

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

www.wsrm.waw.pl

 

Więcej informacji o WSRM 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

www.pte.pl

 

Więcej informacji o PTE

REGIONALNY ODDZIAŁ POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW W WARSZAWIE

www.pibr.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin

www.polval.org.pl

Inclusive Habitat Project

www.inclusivehabitat.com

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kongres.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych