PROGRAM 4 KONGRESU NAUK SĄDOWYCH

<< powrót do strony głównej

Uczestnicy Okrągłego Stołu

 

 

 

Adam Reza

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw

Wypadków Drogowych

Kazimierz Sobka

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Dr inż. Zygmunt Zygmuntowicz

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Dr n. med. Ryszard Szozda

Naczelna Izba Lekarska

Małgorzata Skąpska

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

prof. Dariusz Zarzecki

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw

w Polsce

Dr Michał Grudziński

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw

w Polsce

dr arch. Danuta Jędrzejewska-Szmek

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Ewelina Turek-Czecharowska

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Wiktoria Braun

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

w Warszawie

prof. Krzysztof Szamałek

Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kongres.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych