PROGRAM 4 KONGRESU NAUK SĄDOWYCH

<< powrót do strony głównej

  1. Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie.

  2. Zebranie i przedstawienie informacji i dorobku naukowego, opiniodawczego biegłych i rzeczoznawców.

  3. Kierunki i metody poprawy jakości, efektywności i pragmatyzmu wydawania ekspertyz w Polsce.

  4. Błąd a fałsz w ekspertyzie.

  5. Ubezpieczenie biegłych nieobowiązkowe czy obowiązkowe.

Omawiane tematy

Uczestnicy Okrągłego Stołu

 

 

 

PROGRAM RAMOWY IV KONGRESU NAUK SĄDOWYCH

 

08:00 - 09:00                   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:00 - 11:30                   PIERWSZA SESJA KONGRESU (2,5 GODZINY)

11:30 - 12:00                   OFICJALNE OTWARCIE ZJAZDU (0,5 GODZINY)

12:00 - 12:30                   PRZERWA KAWOWA

12:30 - 14:30                   DRUGA SESJA KONGRESU (2 GODZINY)

14:30 - 15:30                   OKRĄGŁY STÓŁ Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ                                                                       UCZESTNICZĄCYCH W KONGRESIE (1 GODZINA)

15:30                                ZAKOŃCZENIE KONGRESU

16:00                                OBIAD DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 

 

 

 

Adam Reza

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych

Kazimierz Sobka

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Michał Zygmuntowicz

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Dr n. med. Ryszard Szozda

Naczelna Izba Lekarska

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kns.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych