<< powrót do strony głównej

Naczelna Izba Lekarska

W roku 2018 został powołany Ośrodek ds. opiniowania sądowo - lekarskiego i orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej.

W dniu 14 grudnia 2018 na stanowisko kierownika Ośrodka powołano dr n. med. Ryszarda Szozda.

W roku 2019 na wniosek kierownika Ośrodka powołano Radę Ośrodka, do której weszli : Anna Kot, Jacek Pypeć, Tadeusz Urban, Michał Wepsięć, Piotr Winciunas.

Zadaniami Rady Ośrodka są w szczególności :

1) opracowanie i zgłaszanie inicjatyw w zakresie tworzenia i zmiany przepisów prawnych regulujących status biegłych sądowych z zakresu medycyny

2) opiniowanie, opracowywanie i zgłaszanie inicjatyw dotyczących warunków wykonywania zadań przez biegłych sądowych z zakresu medycyny a w szczególności ich wynagradzania

3) współpraca przy tworzeniu warunków do doskonalenia zawodowego biegłych sądowych z zakresu medycyny

4) tworzenie warunków do współpracy samorządu zawodowego lekarzy z organami odpowiedzialnymi za tworzenie regulacji prawnych dotyczących biegłych sądowych z zakresu medycyny oraz współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących biegłych sądowych.

Ośrodek realizuje zadania we współpracy z okręgowymi radami lekarskimi.

Aktualnie Ośrodek zajmuje się problematyką związaną z możliwością powołania przy każdej okręgowej izbie lekarskiej zespołu / ośrodka zajmującego się problematyką, którego zadaniem byłaby właśnie współpraca z lokalnymi jednostkami wymiaru sprawiedliwości oraz szkolenie biegłych przygotowanych do opiniowania spraw dotyczących lekarzy (błędy medyczne) dla potrzeb organów odpowiedzialności zawodowej izb lekarskich oraz jednostek wymiaru sprawiedliwości prowadzących postępowania w tym zakresie i oczywiści w miarę możliwości pomoc wymiarowi sprawiedliwości w innych sprawach w tym w pozyskiwaniu biegłych (szczególnie w rzadkich specjalnościach).

 

 

 

 

06 listopada 2019

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kongres.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych