<< powrót do strony głównej

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Polska Izba Biegłych Rewidentów jest samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich biegłych rewidentów w Polsce (ponad 6 tys. członków), istniejącym od 1992r. Regionalny Oddział w Warszawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów to największy z 27 Oddziałów (ponad 1620 członków), zarówno pod względem liczby członków jak i liczby firm audytorskich.

Misją naszego samorządu jest dbanie o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego poprzez świadczenie usług audytorskich i doradczych najwyższej jakości. Dlatego w codziennej pracy biegli rewidenci jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego kierują się wysokimi standardami i zasadami etyki zawodowej takimi jak: uczciwość, obiektywizm, poszanowanie tajemnicy informacji i profesjonalne postępowanie biegłego rewidenta. Dodatkową gwarancją jakości jest nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta sprawowany przez samorząd oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez członków naszej profesji.

W ramach działalności Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie realizujemy m.in. poniższe zadania:

  • integrujemy środowisko biegłych rewidentów;
  • prowadzimy szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
  • organizujemy wykłady, konferencje, prelekcje i seminaria zapewniając możliwość wymiany poglądów;
  • podejmujemy i prowadzimy działania zmierzające do zapewnienia wysokiego poziomu wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
  • współpracujemy z regionalnymi organizacjami społecznymi i samorządowymi;
  • współpracujemy z firmami audytorskimi;
  • prowadzimy mediacje pomiędzy biegłymi rewidentami i/lub firmami audytorskimi;
  • świadczymy pomoc kandydatom na biegłych rewidentów w zakresie organizacji praktyk i aplikacji;
  • współpracujemy z organami Izby, zapewniamy przepływ informacji pomiędzy Krajową Radą a środowiskiem biegłych rewidentów;
  • realizujemy zadania wynikające z uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów oraz Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów Oddziału, a także uchwał Krajowej Rady i Regionalnej Rady.

Na terenie Oddziału organizujemy liczne szkolenia, seminaria i spotkania środowiskowe z biegłymi rewidentami, w tym m. in. spotkania klubów i sekcji działających przy Oddziale. Wszystkie nasze działania mają na celu ochronę interesów zawodowych członków Izby, a także budowanie zaufania do zawodu biegłego rewidenta i jego profesjonalnej działalności.

 

 

 

 

 

07 listopada 2019

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kongres.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych